Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 42726 View view 43.241.58.19 rss feed
 


 
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและ การประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

4. มีช่องทางการติดต่อสอบถาม และข้อเสนอแนะ
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด
 

ข่าวหัวเรื่อง : มติประชุม กศจ.พะเยาครั้งที่ 4/2561
บันทักเมื่อ 20/04/2018  จำนวนผู้เข้าชม 793 ครั้ง

มติประชุม กศจ.พย ครั้งที่ 4/2561 

         เมื่อวันที่ 11  เมษายน  2561  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการประชุม กศจ.พะเยา ครั้งที่  4/2561

โดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์  โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกรรมการ กศจ.พะเยาได้พิจารณามีมติอนุมัติ ดังนี้

          - การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน และการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ

          - การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38ค.(2) การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งและการคัดเลือกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

          - การประเมินค่างานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)  ตำแหน่งประเภทวิชาการให้เป็นระดับ

ชำนาญการพิเศษ

          - การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1

          - การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู และกรณีย้ายสับเปลี่ยน                  

          - ขออนุมัติใช้โควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)                  

          - การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพ , บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามตรา

38ค.(2) ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2561)

          - ตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ,วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

          - การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ , วิทยาฐานะ

ชำนาญการพิเศษ

          - เรื่องการตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2 (ประเมินด้านที่ 3) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

          - เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ตำแหน่งครู ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษามีวิทยฐานะต่ำกว่าที่เสนอขอ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 14/09/2018
 16:14 น.การประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตตรวจราชการที่ 16
 12/09/2018
 17:52 น.การจัดสัมมนาส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดพะเยาการจัดสัมมนาส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำ
 11/09/2018
 16:57 น.แผนที่ ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาปฐมวัยจังหวัดพะเยา
 03/09/2018
 16:18 น.มติการประชุม กศจ.พะเยา ครั้งที่ 9/2561
 24/08/2018
 15:36 น.การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 9/2561
 23/08/2018
 15:50 น.แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ กศจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 03/09/2018
 16:20 น.การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2561
 15/08/2018
 14:27 น.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
 14/08/2018
 09:24 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
588 หมู่ 11 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  เบอร์โทรติดต่อ  054-079872,054-079873 Fax. 054-079874
ติดต่อผู้ดูแล phayaopor@moe.go.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo