Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 21136 View view 54.166.228.35 rss feed
 


 
1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและ การประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

4. มีช่องทางการติดต่อสอบถาม และข้อเสนอแนะ
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด

5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
พึงพอใจระดับมากที่สุด
พึงพอใจระดับมาก
พึงพอใจระดับปานกลาง
พึงพอใจระดับน้อย
พึงพอใจระดับน้อยที่สุด
 

ข่าวหัวเรื่อง : การประชุม กศจ.พะเยา ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
บันทักเมื่อ 27/06/2018  จำนวนผู้เข้าชม 134 ครั้ง

            

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการประชุม กศจ.พะเยา
ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานดำเนินการการประชุม กศจ.พะเยา และมีมติประชุมอนุมัติและเห็นชอบ ดังนี้

 1.การเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จำนวน 9 ราย

2.การนำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่นตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 5 ราย 

3.ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)สังกัด สพฐ.เพื่อใช้รับย้ายและรับโอน จำนวน 4 ตำแหน่ง
4.การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา ตามาตรา 38ค(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 3 ตำแหน่ง

5.การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38ค(2)  จำนวน 1 ราย 

 6.ขออนุมัติผลการประเมิน และอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้ง ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38ค(2) จำนวน 2 ราย

7.การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู จำนวน 1 ราย

8.การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะ ชำนาญการ จำนวน 9 ราย 

และชำนาญการพิเศษ จำนวน 12 ราย

9.การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 6 ราย

และชำนาญการพิเศษ จำนวน 8 ราย

10.การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 2(ประเมินด้านที่ 3) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษ จำนวน 7 สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา 

11.การประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

(ผลการประเมินด้านที่ 3) จำนวน 19 ราย

12.การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561
 20/07/2018
 14:47 น.ประชุมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดพะเยา
 20/07/2018
 10:07 น.การประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 19/07/2018
 10:20 น.รับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
 17/07/2018
 12:32 น.การประชุมปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ 2563
 17/07/2018
 12:17 น.ขอเชิญชวนร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
 14/07/2018
 15:50 น.การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
 13/07/2018
 13:01 น.พิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 11/07/2018
 15:33 น.ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
 06/07/2018
 15:49 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
588 หมู่ 11 ถนนสนามกีฬา ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  เบอร์โทรติดต่อ  054-079872,054-079873 Fax. 054-079874
ติดต่อผู้ดูแล phayaopor@moe.go.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo