การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด รุ่นที่ 330  ( ผู้เข้าชม 48 คน )
วันที่ 02/05/2018 ( เวลา 16:07 น. )
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ( ผู้เข้าชม 205 คน )
วันที่ 24/04/2018 ( เวลา 10:56 น. )
มติประชุม กศจ.พะเยาครั้งที่ 4/2561  ( ผู้เข้าชม 343 คน )
วันที่ 20/04/2018 ( เวลา 09:20 น. )