ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ( ผู้เข้าชม 434 คน )
วันที่ 15/02/2018 ( เวลา 09:33 น. )
การจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 9 คน )
วันที่ 14/02/2018 ( เวลา 15:49 น. )
เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 13 คน )
วันที่ 14/02/2018 ( เวลา 15:40 น. )