การจัดสัมมนาส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดพะเยาการจัดสัมมนาส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำ  ( ผู้เข้าชม 338 คน )
วันที่ 11/09/2018 ( เวลา 16:57 น. )
แผนที่ ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาปฐมวัยจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 495 คน )
วันที่ 03/09/2018 ( เวลา 16:18 น. )
มติการประชุม กศจ.พะเยา ครั้งที่ 9/2561  ( ผู้เข้าชม 1179 คน )
วันที่ 24/08/2018 ( เวลา 15:36 น. )