การประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ( ผู้เข้าชม 31 คน )
วันที่ 19/07/2018 ( เวลา 10:20 น. )
รับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ( ผู้เข้าชม 19 คน )
วันที่ 17/07/2018 ( เวลา 12:32 น. )
ขอเชิญชวนร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ( ผู้เข้าชม 21 คน )
วันที่ 14/07/2018 ( เวลา 15:50 น. )